ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER

Almindelige vilkår og betingelser (GTC) for brugen af Virail-portalen

1. Generelt

(1) Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin (herefter benævnt "virail") tilbyder en teknisk grænseflade, der gør det muligt for kommercielle og private udbydere af transport (herefter benævnt "Udbydere") at placere transportture (med tog, bus, fly og samkørsel) i en database, der kan linkes til Udbydernes forskellige bookingsider. Brugere, der søger indkvartering (herefter benævnt "Brugere"), skal have adgang til denne database via www.virail.com og/eller andre websteder drevet af Virail og blive dirigeret til transportløsningens Udbyders websted for at gennemføre bookingprocessen.

(2) Disse vilkår og betingelser regulerer brugen af databasen via de førnævnte Virail-websteder og inkluderer adgang fra mobile websteder og enhver applikation ("App") udviklet af Virail samt eventuelle portaler eller applikationer til mobile enheder leveret af tredjeparter. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende; Virail afviser anvendelsen af eventuelle alternative vilkår og betingelser pålagt af Brugeren.

(3) Brugen af alle websteder drevet af Virail og de leverede databaser ("Vores websted") er kun tilladt til privat brug. En kommerciel brug af Vores websted er udtrykkeligt forbudt. Vores websted må ikke bruges til falske, svigagtige eller spekulative reservationer, hverken til reservationer for at dække fremtidig efterspørgsel. Ved at bruge Vores websted bekræfter du at afstå fra følgende handlinger og foranstaltninger uden forudgående skriftligt samtykke fra Virail:

- At få adgang til vores websted ved hjælp af en manuel eller automatiseret proces, der overstiger formålet med personlig brug eller inklusion af Virail i en søgeindeks. Brugen af automatiserede systemer eller software til at udtrække data fra Vores websted (såkaldt "screen scraping") er forbudt til ikke-kommercielle og kommercielle formål.

- At overtræde eksisterende restriktioner i robot-eksklusions-hoveder på Vores websted eller omgå foranstaltninger, der begrænser eller forhindrer adgangen til Vores websted.

- At bruge en enhed, software eller program, der påvirker eller forsøger at påvirke den normale funktionalitet af Vores websted, eller at udføre en handling, der uhensigtsmæssigt belaster vores servere, computer eller netværk.

Virail forbeholder sig retten til at afslutte, suspendere eller begrænse adgangen til alle eller specifikke komponenter af Vores websted efter eget skøn uden forudgående meddelelse og med udelukkelse af enhver ansvar.

2. Virails tjenester til brugere

(1) Virail tilbyder en målrettet søgefunktion, der gør det muligt for Brugere at identificere det mest passende tilbud fra Udbyderen i databasen og derefter videresender Brugeren til Udbyderens websted eller sætter Brugeren direkte i kontakt med Udbyderen. Virail er derfor ikke tjenesteudbyder for nogen af disse websteder. Specifikt giver brugen af Virails tjenester ikke anledning til en pakkerejsekontrakt med Virail i henhold til § 651a i den tyske civillov (BGB).

(2) Hvis en søgning returnerer et stort antal resultater, vil de viste resultater blive begrænset til et specifikt beløb for at garantere søgefunktionaliteten.

(3) Brugere kan gratis bruge Virails database.

(4) Virail oplyser om, at tilbud, der er lagt ud af Udbydere, kan være underlagt en provision i tilfælde af en vellykket bookingaftale. Måden, hvorpå denne kontrakt mellem Brugeren og Udbyderen dannes, og al indhold inden for en sådan kontrakt, skal være i overensstemmelse med loven og med eventuelle aftaler mellem de to berørte parter.

(5) Virail kan tillade, at dens tjenester leveres af tredjeparter.

(6) Da Virail tilbyder sine tjenester gratis, har Brugeren ikke ret til erstatning eller håndhævelse af kontrakten. Virail forbeholder sig retten til at annullere tilbuddet til enhver tid uden varsel.

3. Virail er ikke ansvarlig for tilbud eller efterfølgende bookingkontrakter

(1) Virail er udelukkende den tekniske tjenesteudbyder, der kun muliggør en søgning efter passende tilbud. Virail vil ikke offentliggøre deres egne tilbud på de førnævnte websteder, og Virail påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tilbud. Udbyderen bærer det fulde ansvar for alle tilbud lagt ud på de førnævnte websteder og eventuelle andre websteder linket til af Virail, sammen med eventuelle relaterede erklæringer om hensigt. Virail påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der er lagt ud af Udbyderen, især hvor disse oplysninger er gemt på en mobil enhed.

(2) Enhver kontrakt eller billetter eksisterer udelukkende mellem Udbyderen og Brugeren. Virail er fritaget for enhver kontraktmæssig regulering, aftale eller krav, der eksisterer mellem Brugeren og enhver ekstern bookingsagent. Reservationer skal udelukkende reguleres af tjenesteudbyderens eller transportagentens almindelige vilkår og betingelser, især med hensyn til annullering og tilbagetrækning. Bookingtjenesteudbyderen eller transportagenten forbliver den eneste kontaktperson for booking- og betalingsprocesser samt eventuelle spørgsmål vedrørende den kontrakt. Virail er ikke i stand til at give nogen oplysninger om disse forhold.

(3) De foregående afsnit (1) og (2) forbliver effektive under forudsætning af, at og hvis Virail fanger reservationer eller bookingforespørgsler eller de tilknyttede data og oplysninger selv, med det formål at videregive en reservation eller bookingforespørgsel til Udbyderen (f.eks. inden for rammerne af hurtigreservationer eller forespørgselsformularer).

(4) Tilbud opdateres løbende via en teknisk grænseflade.

4. Priser

(1) Priserne angivet i tilbud(ene) fastsættes af Udbyderen og meddeles til Virail mindst én gang dagligt.

(2) Tilbudsprisen forstås som den endelige pris for indkvarteringen, men ansvaret for at sikre, at priserne er passende og nøjagtige, ligger hos Udbyderen. Mens Virail bestræber sig på at præsentere den samlede omkostning ved tilbuddet, kan der pålægges yderligere gebyrer af Udbyderens bookingswebsted.

5. Ansvar

(1) Virail er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, pålideligheden eller troværdigheden af Udbyderens oprettede indhold og/eller tilbud. Især giver Virail ingen anbefaling eller yderligere oplysninger om valg af Udbyder og/eller tilbud.

(2) Virail er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske forstyrrelser, hvor årsagen ligger uden for Virails ansvarsområde eller forårsaget af force majeure.

(3) Virail garanterer ikke uafbrudt adgang til data. Virail forbeholder sig retten til at udføre teknisk vedligeholdelse, som krævet, så længe det er nødvendigt.

(4) Virail er kun ansvarlig for skader, uanset retlig grund, forvoldt af forsætlig handling og grov uagtsomhed. Der er intet ansvar for simpel uagtsomhed, undtagen i tilfælde af skade på liv, legeme eller sundhed og for krav i henhold til produktansvarsloven.

(5) Begrænsninger i Virails ansvar gælder også for de ansattes, repræsentanternes og agenternes personlige ansvar.

6. Privatliv

(1) Virail prioriterer beskyttelsen af Brugerens oplysninger højest. For yderligere oplysninger henvises der til Virails privatlivspolitik.

(2) Personlige oplysninger gives, behandles og bruges kun med Brugerens samtykke eller hvor indsamling, behandling eller brug af sådanne data er tilladt ved lov.

7. Ændringer i GTC

(1) Virail forbeholder sig retten til at foretage ændringer i GTC med passende meddelelse på mindst seks uger. I tilfælde af ændringer vil Virail annoncere ændringerne på webstedet og udpege datoen, hvor ændringerne træder i kraft.

(2) Hvis Brugeren ikke afviser disse ændringer inden for seks uger fra meddelelsesdatoen, vil de ændrede GTC blive anset for accepteret af Brugeren. Brugerne vil blive mindet om dette i meddelelsen om ændringer i vilkårene.

8. Endelige betingelser

(1) Tysklands love gælder, med undtagelse af FN's konvention om internationale køb af varer (CISG). Stedet for opfyldelse og domsmyndigheden for alle tvister, der opstår i eller er relateret til denne kontrakt med handlende, juridiske enheder under offentlig ret eller offentlige organer, er Berlin.

(2) Bemærk venligst, at selvom vores tjenester, herunder disse almindelige vilkår og betingelser, tilbydes og er beskrevet på engelsk, vil den tyske version have forrang i tilfælde af afvigelser mellem den engelske og den tyske version. Den tyske version kan findes under følgende link: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Skulle en af disse almindelige vilkår og betingelser blive ugyldig helt eller delvist eller umulig i henhold til loven, påvirker dette ikke gyldigheden af resten af kontrakten.

Virail GmbH White Label Vilkår og Betingelser

1. Indledning

Virail GmbH - sammen med sine metasøgningstjenester, der leveres via aggregering af partnere - kan også tillade kunder at booke tredjeparts transporttjenester gennem brug af tredjeparts partnere via en "White Label-løsning" eller alternativ produkt. Ved brug af et sådant produkt har kunder mulighed for at booke et udvalg af autoriserede transportører via White Label-partneren på enhver Virail-lokation eller Virail-websted.

Disse vilkår og betingelser er specifikke for de tjenester, der leveres af Virail og dets White Label-partner. Som sådan er de specifikke for kundens adgang og brug af White Label-platformen, White Label-partnerens ansvar og transportøren, der leverer transporttjenesten.

2. Brug af tjenesterne

2.1 Transporttjenester på landjorden

Virail tilbyder ikke nogen transporttjeneste til kunderne. Transportøren er den eneste part, der leverer transporttjenesten, og er ansvarlig for billetudstedelse, betingelser og transportkontrakt. I flertallet af tilfældene er Virail ikke en kontraktmæssig partner for billetudstedelse, da dette håndteres af White Label-partneren. Som sådan påtager Virail sig intet ansvar for en sådan kontrakt.

Kunderne erkender derfor, at billetudstedelse og tilknyttede emner såsom booking af pladser, bagage og opgraderinger er underlagt de relevante transportørs vilkår og betingelser (""Vilkår og Betingelser""), som kunden accepterer ved booking hos transportøren gennem White Label-platformen.

2.2 Opsætning af White Label-platformen

White Label-platformen leveres af en tredjeparts partner, Distribusion Technologies GmbH, der er baseret i Tyskland (herefter "Distribusion"). Distribusion udvikler og driver et globalt distributionsystem (GDS) for billetter til transport på landjorden, som inkluderer, men ikke er begrænset til, levering af indhold til transport på landjorden, teknisk levering af en white label-platformløsning til kundens betalingsformål, betalingsbehandling, afregning og fakturering.

Virail benytter Distribusions tjenester til at levere "White Label-platformen" til sine kunder for at muliggøre booking af billetter hos transportører. Som sådan leverer Distribusion det tekniske indhold og behandling af kundebestillinger for at muliggøre billetsalg. Som teknisk partner er Distribusion ikke ansvarlig for eventuelle kundeserviceanmodninger eller spørgsmål. Hvis der opstår en anmodning eller klage vedrørende betaling eller transaktionsproblemer, skal disse sendes til Virail, som vil videregive anmodningen til Distribusion.

2.3 Fornøden information

Kunderne skal sikre, at al information, der gives, er sandfærdig, gyldig og aktuel under brugen af White Label-platformen. Virail og/eller dets serviceudbydere forbeholder sig retten til at verificere al data, der indsendes af deres kunder med henblik på gennemsigtighed og bedrageridetektion.

Kunden er også ansvarlig for eventuelle konsekvenser og omkostninger i forbindelse med at give unøjagtige oplysninger. Ved indsendelse af disse oplysninger under bookingprocessen skal kunderne være opmærksomme på, at de handler i overensstemmelse med transportørens vilkår og betingelser, som er tilgængelige under bookingprocessen.

3. Priser og betalinger

3.1 Priser og gebyrer

White Label Carrier-tilbuddet fastsættes efter transportørens eller dennes partneres skøn. Virail er ikke ansvarlig for prisen fastsat af transportøren. Hvis kunden har spørgsmål vedrørende prisen, bør de kontakte transportøren direkte.

Kunden kan også støde på forskellige priser vist for tilbuddet. Dette skyldes brugen af caching til at gemme data om søgeresultater og/eller andre tilknyttede sider samt valutakonverteringer for at afspejle priser i en række valutaer. Caching bruges til at levere resultater hurtigere til kunderne for at forbedre brugeroplevelsen, samtidig med at belastningen på partnersystemerne begrænses.

White Label-løsningen, som leverer betalingsservicen, vil vise den korrekte pris for booking i den valgte valuta og/eller den tilgængelige valuta for booking.

Virails oplysning af en pris i en valuta sikrer ikke, at tilbuddet kan bookes i den valuta. De tilgængelige bookingvalutaer bestemmes af White Label Solution Partner.

3.2 Betaling

Distribusion - som White Label Solution Partner - fungerer også som transportørens samarbejdspartner. Hvis du har klager og/eller spørgsmål vedrørende betaling af et tilbud gennem White Label Solution, bør du kontakte Virails kundeservice, som derefter vil videregive din klage og/eller spørgsmål til Distribusion.

Når kunden køber et tilbud på White Label-platformen, vil de betale beløbet for billetten til billetudstederen, som kunden købte billetten fra. Hvis relevant vil kunden også betale et servicegebyr ud over billetprisen ("Servicegebyr"). Servicegebyret vil blive vist for kunden inden booking af billetten og adskilt fra tilbudsprisen.

Servicegebyret giver kunden kundeservice samt andre produkter og tjenester, der leveres af Virail. Som sådan er servicegebyret ikke-refunderbart, når en transaktion har fundet sted.

Hvis du ønsker at annullere eller ændre et White Label Carrier-tilbud, som du allerede har booket, bedes du henvise til den relevante sektion og/eller Virails FAQ.

3.3 Betalingsmetoder

White Label Carrier-tilbud på White Label-platformen kan til enhver tid opdateres for at inkludere eller ekskludere betalingsmetoder. De nuværende betalingsmetoder er tilgængelige:

Hvis betaling sker med kreditkort eller Google Pay, vil kundens konto blive opkrævet ved afslutningen af bookingen. Kortholderens navn og kreditkortoplysninger vil blive videregivet af Distribusion til deres betalingstjenesteudbyder, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Holland.

4. Annulleringspolitik

I tilfælde af annullering og/eller ændring af en service af Carrier, har kunden i overensstemmelse med gældende lov og/eller Carrier T&C ret til at kræve tilbagebetaling af det betalte beløb og/eller andre rettigheder mod Carrier i henhold til sådan lov.

Detaljer herom er angivet i Carrier T&C. Virail er ikke ansvarlig eller ansvarlig for tilbagebetaling af beløb eller for skader og/eller tab af fortjeneste eller organisering af alternative transporttjenester. Hvis en kunde ønsker at sikre sig, hvilke rettigheder de har ved booking hos en Carrier, bør de informere sig gennem Carrier T&C og/eller kontakte Carrier direkte for yderligere information.

I tilfælde af at kunden annullerer det bookede tilbud via White Label-platformen, er annulleringsrettigheder underlagt Carrier's T&C, som kunden har booket tilbuddet med. Hvis en kunde anmoder om en tilbagebetaling, vil Servicegebyret (hvis der er nogen) stadig blive opbevaret af Virail for levering af deres tjenester.

Hvis en Carrier tillader annullering/ændringer af den bookede billet online, er eventuelle ændringer underlagt den relevante Carriers T&C. Der kan gives et link til kunden for at tillade ændring af bookingen (annullering/ændring) i forhold til tilbuddet. Hvis der ikke gives noget link, kan kunden kontakte Virail kundeservice for at hjælpe med facilitering af ethvert booket tilbud, der tillader tilbagebetaling og/eller ændringer, som er fremhævet ved bookingtidspunktet. Hvis kunden har booket en ikke-refunderbar eller ikke-ændringsbar billet, kan Virail eller White Label Partner ("Distribusion") ikke yde disse tjenester i overensstemmelse med det bookede tilbud.

5. Persondata

I forbindelse med kundens brug af White Label-platformen kan Virail og/eller Distribusion indsamle og behandle nogle af de personlige data, der er angivet. Ved brug af platformen anerkender og accepterer kunderne behandlingen af deres personlige data af Virail og/eller Distribusion i overensstemmelse med gældende lov og bestemmelser i White Label-platformens privatlivspolitik.

6. Brug af White Label-platformen

Virail giver kunderne en ikke-eksklusiv, personlig og ikke-overførbar ret til at bruge White Label-platformen og tjenesterne til kundernes personlige og private brug, på en ikke-kommerciel basis og i overensstemmelse med formålet med White Label-platformen og tjenesterne.

Kunderne er forbudt fra enhver anden brug eller udnyttelse af White Label-platformen og tjenesterne og deres indhold uden forudgående skriftlig tilladelse fra Virail. Især er kunderne forbudt fra:

7. Rolle af Virail

Virail fungerer som en mellemmand og giver kunden mulighed for at sammenligne transporttjenester inden indgåelse af transaktionen enten gennem (a) en omdirigering til en partner eller (b) via det White Label Platform, der leveres af Distribusion. De her fastsatte vilkår vedrører (b) og indgåelsen af en transaktion via White Label Platformen. I dette scenarie er Virail - i flertallet af tilfældene - ikke den kontraktmæssige partner i forhold til nogen White Label Carrier Offer eller - under ingen omstændigheder - transporttjenesterne forbundet med tilbuddet. Ved at acceptere White Label-vilkårene accepterer kunden og forstår, at Virail ikke er part i nogen aftale indgået mellem kunden og transportøren.

Virail yder ikke nogen transporttjeneste eller fungerer som transportøren. Virail fungerer som en mellemmand mellem kunden og transportøren via Distribusion White Label Platformen. Virail kan ikke holdes ansvarlig for transporttjenesten leveret af transportøren eller de tjenester, der er tilgængelige på White Label Platformen leveret af Distribusion. Følgende - men ikke begrænset til - punkter, som Virail ikke er ansvarlig for, inkluderer:

8. Drift, tilgængelighed og funktionalitet af platformen

Virail vil bestræbe sig på at sikre, at White Label Platformen er tilgængelig til enhver tid. Dog kan platformen midlertidigt eller helt suspenderes uden varsel, lejlighedsvis såsom vedligeholdelse, migrationer, opdateringer, operationelle ændringer eller tekniske vanskeligheder i forhold til platformen og/eller eventuelle relevante punkter, der kan begrænse dens brug og tilgængelighed.

Virail forbeholder sig retten til at ændre eller suspendere, midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, individuelt eller generelt adgangen til White Label Platformen eller dens funktioner.

9. Gældende lov og jurisdiktion

White Label-vilkårene er skrevet på engelsk og er underlagt tysk lov. Vilkårene kan oversættes fra den engelske version til yderligere sprog afhængigt af Virails lokalitet. Under alle omstændigheder er de relevante vilkår den originale engelske kopi og altid underlagt tysk lov. Jurisdiktionsstedet er Berlin.

10. Kontaktoplysninger

Hvilket selskab du skal kontakte, vil variere afhængigt af typen af forespørgsel:

Hvis kunden har booket en ikke-refunderbar eller ikke-ændringsbar billet, vil Virail ikke kunne give en refusion.

Virail GmbH Online Travel Agent (OTA) Vilkår og Betingelser

Introduktion

Virail GmbH - sammen med sine metasearch-tjenester leveret via aggregering af partnere - kan også give kunder mulighed for at booke tredjeparts transporttjenester gennem en intern checkout-platform, hvor Virail fungerer som en Online Travel Agent (OTA). Ved at bruge denne platform kan kunderne købe og modtage deres billetter direkte fra Virail GmbH.

Disse vilkår og betingelser er specifikke for de tjenester, der leveres af Virail og dets OTA-løsning.

Brug af tjenester

Transporttjenester

Virail tilbyder ikke nogen transporttjeneste til kunderne. Transportøren er den eneste part, der leverer transporttjenesten, og er ansvarlig for billettering samt vilkår og kontrakt for transport og billettering. I de fleste tilfælde er Virail ikke en kontraktpart for billettering, da dette håndteres af transportøren. I dette tilfælde påtager Virail sig intet ansvar for en sådan kontrakt.

Kunderne anerkender derfor, at billettering og tilhørende elementer såsom sædebestilling, bagage og opgraderinger derfor er underlagt de vilkår og betingelser (T&C), der gælder for den relevante transportør, som kunderne booker hos, og de accepteres ved booking hos den transportør gennem vores checkout-platform.

Oplysninger givet

Kunderne skal sikre, at alle oplysninger, der gives under købet af billetter gennem Virail checkout-platformen, er sande, gyldige og aktuelle. Virail og/eller dets tjenesteudbydere forbeholder sig retten til at verificere alle data, der indsendes af kunderne med henblik på gennemsigtighed og bedrageri detektion.

Kunderne er også ansvarlige for alle konsekvenser og omkostninger relateret til at give ukorrekte oplysninger. Ved indsendelse af disse oplysninger under bookingprocessen skal kunderne være opmærksomme på, at de fortsætter i overensstemmelse med transportørens vilkår og betingelser (T&C), som gøres tilgængelige under bookingprocessen.

Priser og betalinger

Priser

Virail er ikke ansvarlig for prisen fastsat af transportøren. Hvis kunderne har spørgsmål vedrørende prisen, skal de kontakte transportøren direkte.

Kunderne kan også opleve forskellige priser vist for tilbuddet vist på resultatsiden. Dette skyldes brugen af caching til at gemme data om søgeresultaterne og/eller andre tilhørende sider og valutakonverteringer for at afspejle priser på tværs af forskellige valutaer. Caching bruges til at levere resultater hurtigere til kunderne for at forbedre brugeroplevelsen, samtidig med at belastningen på partnersystemerne begrænses.

Prisen, der vises på checkout-siden, er den 'live' pris, der leveres af vores tredjepartspartnere, og det er den pris, som kunderne skal betale. Kunderne skal acceptere transportørens og Virails vilkår og betingelser (T&C) før køb af billetten. Som sådan accepterer kunderne ansvaret for deres køb og accepterer transportørens refusions- og ændringspolitik ved afslutningen af købet.

Gebyrer

Servicegebyrer

For servicegebyret tilbyder Virail kunderne kundeservice samt andre produkter og tjenester. Som sådan er servicegebyret ikke-refunderbart, når en transaktion er gennemført. Servicegebyret er angivet separat under checkout-processen og kan variere afhængigt af den købte billet.

Gebyrer for kortbehandling

Yderligere gebyrer for kortbehandling kan blive opkrævet for brug af visse betalingsmetoder og/eller valutaer. Disse gebyrer er ikke-refunderbare og vil automatisk blive registreret under betalingen med det tilsvarende gebyr opkrævet, hvis noget gebyr er relevant.

Annulleringsgebyrer

Som ved køb af en billet kan en transaktion også udløse et kortbehandlingsgebyr for at refundere en billet. Dette gebyr vil automatisk blive registreret og fratrukket under refunderingen.

Betaling

Under checkout-processen vil kunderne blive bedt om at bekræfte vilkårene og betingelserne (T&C) for både Virail og den transportør, der er valgt af kunden. Begge disse vilkår og betingelser er tilgængelige på checkout-siden og kan ses direkte. Kunderne vil også blive informeret på denne side om transportørens refusionspolitik. Kunderne bør dobbelttjekke de indtastede oplysninger under betalingen, da forkerte oplysninger kan resultere i et problem med reservationen. Virail kan ikke ændre eller modificere reservationer. Eventuelle ændringer skal godkendes og udføres af transportøren. Virail kan kun annullere og genudsende billetter i tilfælde af, at kunden ikke har modtaget deres e-billet.

Når en betaling er gennemført af kunderne, vil kunderne blive omdirigeret til en bekræftelsesside og modtage en e-mail med deres e-billet. I tilfælde af, at kunderne ikke har modtaget deres e-billet, bør de tjekke deres spam-mappe eller vente en periode på, at billetten ankommer. Hvis dette ikke lykkes, skal kunderne kontakte Virail, og vi kan genudsende billetten.

Betalingsmetoder

Alle betalingsmetoder, der kan bruges, er angivet under checkout. Betalingsmetoderne kan variere fra land til land og over tid, da betalingsmetoder tilføjes/fjernes.

Bedrageri

I tilfælde af mistanke om bedrageri forbeholder Virail sig retten til ikke at anerkende den reservation, som kunderne har foretaget, og at annullere transaktionen. Hvis kunderne mener, at vores mistanke er ubegrundet, kan de kontakte vores Help Center for at anmode om en gennemgang af den beslutning, der er truffet imod dem, men Virail kan og vil opretholde beslutningen om ikke at betjene kunderne på grundlag af mistanke om bedrageri eller anden mistænkelig aktivitet.

Ændringer eller aflysninger

Virail tillader i øjeblikket ikke kunderne at ændre en billet eller reservation. Virail viser transportørens vilkår og betingelser (T&C) under checkout-processen. Hvis en transportør tillader, at billetter kan ombyttes og/eller refunderes, er det op til transportørens skøn uafhængigt af Virails egen politik vedrørende ændringer og aflysninger.

Hvis kunderne køber en billet, der kræver ændring, skal de kontakte transportøren direkte. I tilfælde af, at transportøren tillader en ændring, vil vi være i stand til at behandle ændringen. Vi kan dog ikke yde nogen refundering eller ændring uden transportørens godkendelse.

Kompensation

Virails ansvar er begrænset til de tjenester, der tilbydes som en online rejseagent. Vi leverer ingen transporttjenester, og kunderne er forpligtet til at kontakte transportøren vedrørende eventuelle problemer med deres rejse. Enhver og alle krav relateret til problemer med rejsen skal rettes direkte til transportøren.

Hvis du er en kunde inden for Den Europæiske Union, kan du finde dine rettigheder nedenfor:

Rail Passenger’s Rights and Obligations

Bus Passenger’s Rights and Obligations

Plane Passenger’s Rights and Obligations

Virail vil efter eget skøn forsøge at hjælpe kunderne for at sikre, at de modtager den rette grad af omsorg forbundet med deres booking og de vilkår og betingelser, der er fastsat af transportøren. Vi er dog ikke ansvarlige for nogen beslutninger truffet af transportøren, og transportørerne er i sidste ende ansvarlige for enhver kompensation eller bistand fastsat i deres vilkår og betingelser.

Tekniske problemer

Virail bestræber sig på at sikre en uafbrudt teknisk drift og service. Vi påtager os dog ikke noget ansvar for uafbrudt tilgængelighed og tilgængelighed af vores service, men vi vil forsøge at gøre det. Dette gælder især for tekniske forsinkelser og fejl samt eventuelle skader, der kan opstå deraf.

I tilfælde af, at et teknisk problem resulterer i et tab for vores kunder, kan Virail efter eget skøn yde en refundering. Vi kan dog kun overveje en potentiel refundering baseret på flere betingelser;

  1. Kunderne skal informere Virail via Help Center-platformen mindst 24 timer før tidspunktet og datoen for rejsen.

  2. Kunderne skal have foretaget et køb på Virails hjemmeside og have fået trukket deres kreditkort.

  3. Kunderne må ikke indirekte eller direkte have forårsaget problemet og skal give os oplysninger om det tekniske problem og omstændighederne ved problemet. Kunderne skal også svare på alle vores anmodninger om yderligere oplysninger og samarbejde om det tekniske problem. Manglende overholdelse vil resultere i manglende evne til at yde en refundering.

Personoplysninger

Oplysninger om kundernes rettigheder vedrørende deres personoplysninger kan findes i vores privatlivspolitik.

Ansvarsbegrænsning

Virail påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for direkte, indirekte, strafbare, hændelige eller følgevirkninger skader. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tab af fortjeneste, data og goodwill, samt afbrydelse af tjenesten, systemfejl eller tab eller mental, fysisk eller følelsesmæssig nød, der opstår fra eller er forbundet med brugen af eller manglende evne til at få adgang til denne hjemmeside. Virails ansvar og vores medarbejderes ansvar er begrænset til forsætlig hensigt og grov uagtsomhed. Denne begrænsning gælder ikke for krav under den tyske produktansvarslov eller for væsentlige kontraktbrud.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om refusionspolitikken, bedes du besøge Virail i Hjælpecenteret. Alternativt kan du kontakte os på [email protected].